Carpentarius Advies

Gespecialiseerd in Interim-management

Diensten

Interim Management

Carpentarius heeft de beschikking over zeer ervaren (interim) managers met daarbij ervaring als initiator van het outsourcen van ICT-werkzaamheden, het afsluiten van ICT-outsourcingscontracten mét overname van intern personeel en de bijbehorende HRM procedures.

Project Management

Projectmanagement is het beheersen van projecten. Het is de manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, uitgevoerd en afgerond worden.
j

Organisatieadvies

Patiënten en verwanten van cliënten laten zich niet meer leiden en gaan zelf elektronisch toegang organiseren tot hun medische dossiers. Dit vraagt om een nieuwe manier van werken. Efficiëntere werk- en logistieke processen middels ‘state of the art’ ICT, worden samengevoegd tot ‘het nieuwe werken in de zorg’.

Interim Management

Carpentarius heeft de beschikking over zeer ervaren (interim) managers met daarbij ervaring als initiator van het outsourcen van ICT-werkzaamheden, het afsluiten van ICT-outsourcingscontracten mét overname van intern personeel en de bijbehorende HRM procedures.

Project Management

Projectmanagement is het beheersen van projecten. Het is de manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, uitgevoerd en afgerond worden.
j

Organisatieadvies

Patiënten en verwanten van cliënten laten zich niet meer leiden en gaan zelf elektronisch toegang organiseren tot hun medische dossiers. Dit vraagt om een nieuwe manier van werken. Efficiëntere werk- en logistieke processen middels ‘state of the art’ ICT, worden samengevoegd tot ‘het nieuwe werken in de zorg’.

Interim Management

In een aantal gevallen is het zinvol een manager van buitenaf aan te stellen. Redenen om interim-managers aan te trekken kunnen divers zijn. Vervanging van een huidige of vorige manager omdat:
 • na het vertrek van de vaste manager
 • er nog geen geschikte opvolger is gevonden
 • de huidige manager langdurig ziek is
 • de huidige manager met zwangerschapsverlof is
 • de huidige manager vanwege onenigheid op non-actief is gesteld
Reorganisatie of herstel omdat:
 • er een grote verandering in het bedrijf gaat plaatsvinden
 • er door de vorige manager een wanbeleid is gevoerd
 • dit vereist wordt door externe instanties
Carpentarius heeft de beschikking over zeer ervaren (interim) managers met daarbij ervaring als initiator van het outsourcen van ICT-werkzaamheden, het afsluiten van ICT-outsourcingscontracten mét overname van intern personeel en de bijbehorende HRM procedures.

Project Management

Projectmanagement is het beheersen van projecten. Het is de manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, uitgevoerd en afgerond worden.

Projectmanagement omvat de aansturing van projectleiders en de beheersing van meerdere deelprojecten, terwijl projectleiding de aansturing van teamleiders binnen een project(-onderdeel of deelproject) omvat.

Bij projectmanagement worden, in het algemeen, de volgende stappen doorlopen:

 • Opstart van het project
 • Bepaling van de omvang/scope van het project
 • Planning van het project
 • Opdeling van het project in verschillende fasen
 • Uitvoering van de verschillende fasen
 • Opvolging van de projectvoortgang
 • Besluitvorming en creatie van het eindproduct

Carpentarius heeft de beschikking over zeer ervaren projectmanagers.

Organisatieadvies

Digitalisering van het werkproces en ‘het nieuwe werken in de zorg’: Marktwerking is thans, vanuit de politiek, het devies voor de Nederlandse zorginstellingen. De samenleving spreekt zorginstellingen steeds meer aan op hun verantwoord ondernemen terwijl de politiek eist dat er efficiënter gewerkt moet worden. Patiënten en verwanten van cliënten laten zich niet meer leiden en gaan zelf elektronisch toegang organiseren tot hun medische dossiers. Dit vraagt om een nieuwe manier van werken. Efficiëntere werk- en logistieke processen middels ‘state of the art’ ICT, worden samengevoegd tot ‘het nieuwe werken in de zorg’. Carpentarius helpt zorginstellingen om deze nieuwe manier van werken in een pasklaar en werkbaar model te implementeren die bij uw organisatie past. Alle medewerkers en maatschappen worden actief betrokken bij deze revitalisering waarbij wij gebruik maken van interne ‘awareness sessies’ en interactieve workshops. Een aantal zorginstellingen zijn hiermee al in een vergevorderd stadium, zodat zij de zorginstelling nieuwe stijl gaan worden.

Contact

Postbus 301 1250 AH Laren

Social media