Projectmanagement

 

Projectmanagement is het beheersen van projecten. Het is de manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, uitgevoerd en afgerond worden.

Projectmanagement omvat de aansturing van projectleiders en de beheersing van meerdere deelprojecten, terwijl projectleiding de aansturing van teamleiders binnen een project(-onderdeel of deelproject) omvat.

Bij projectmanagement worden, in het algemeen, de volgende stappen doorlopen:

  • Opstart van het project
  • Bepaling van de omvang/scope van het project
  • Planning van het project
  • Opdeling van het project in verschillende fasen
  • Uitvoering van de verschillende fasen
  • Opvolging van de projectvoortgang
  • Besluitvorming en creatie van het eindproduct

 

Carpentarius heeft de beschikking over zeer ervaren projectmanagers.