Interim-management

In een aantal gevallen is het zinvol een manager van buitenaf aan te stellen. 

Redenen om interim-managers aan te trekken kunnen divers zijn.

Vervanging van een huidige of vorige manager omdat:

  • na het vertrek van de vaste manager er nog geen geschikte opvolger is gevonden
  • de huidige manager langdurig ziek is
  • de huidige manager met zwangerschapsverlof is
  • de huidige manager vanwege onenigheid op non-actief is gesteld

Reorganisatie of herstel omdat:

  • er een grote verandering in het bedrijf gaat plaatsvinden
  • er door de vorige manager een wanbeleid is gevoerd
  • dit vereist wordt door externe instanties

Carpentarius heeft de beschikking over zeer ervaren (interim) managers met daarbij ervaring als initiator van het outsourcen van ICT-werkzaamheden, het afsluiten van ICT-outsourcingscontracten mét overname van intern personeel en de bijbehorende HRM procedures.